DMCA

„Declaratie DMCA: Site-ul FilmeFox este un portal de partajare de link-uri catre filme si materiale video, gazduite pe alte site-uri. Noi nu gazduim sau hostam niciun fel de continut video pe site-ul nostru, nici nu ne asumam responsabilitatea pentru continutul afisat pe aceste site-uri terte.

Ne luam angajamentul de a respecta drepturile de autor si de a respecta legea privind drepturile de autor. In cazul in care detinatorii de drepturi de autor considera ca materialele lor au fost utilizate fara acordul lor, va rugam sa ne contactati prin intermediul adresei de email [email protected] si vom lua masurile necesare pentru a indeplini cerintele legale si pentru a respecta drepturile de autor.

In conformitate cu Titlul 17, Codul Statelor Unite ale Americii, Secțiunea 512(c)(3)(A), va rugam sa furnizati urmatoarea informatie:

  • O semnatura fizica sau electronic a persoanei autorizate sa actioneze in numele detinatorului de drepturi de autor;
  • Identificarea lucrarii protejate de drepturi de autor sau o lista de lucrari protejate de drepturi de autor care se considera ca au fost incalcate;
  • Informații suficiente pentru a ne permite sa contactam reprezentantul dumneavoastra, cum ar fi o adresa de e-mail, numar de telefon si adresa;
  • O declarație ca considerati in buna credinta ca utilizarea materialului nu este autorizata de detinatorul de drepturi de autor, de agentul acestuia sau de lege;
  • O declarație ca informațiile furnizate sunt exacte și, sub pedeapsa de fals, ca sunteti autorizat sa actionati in numele detinatorului de drepturi de autor.

Ne rezervam dreptul de a retrage accesul la orice material care se considera a fi incalcat drepturile de autor, fara preaviz si fara raspundere pentru orice daune rezultate din aceasta actiune.

Daca considerati ca o lucrare a dumneavoastra a fost eliminată sau a fost accesul la ea restrictionat prin eroare sau prin intermediul unor actiuni nelegale, va rugam sa ne contactati si vom lua masurile necesare pentru a rezolva problema cat mai curand posibil.”

 

 

 

„DMCA Statement: The FilmeFox website is a link sharing portal for movies and video content hosted on other sites. We do not host or store any video content on our website, nor do we assume responsibility for the content displayed on these third-party sites.

We pledge to respect copyright laws and to comply with copyright laws. If copyright holders believe that their materials have been used without their consent, please contact us through the email address [email protected] and we will take necessary actions to comply with legal requirements and to respect copyright laws.

In accordance with Title 17, United States Code, Section 512(c)(3)(A), please provide the following information:

  • A physical or electronic signature of the person authorized to act on behalf of the copyright owner;
  • Identification of the copyrighted work or a list of copyrighted works that are believed to have been infringed;
  • Sufficient information for us to contact you, such as an email address, telephone number, and address;
  • A statement that you believe in good faith that the use of the material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;
  • A statement that the information provided is accurate and, under penalty of perjury, that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

We reserve the right to remove access to any material that is believed to infringe copyright laws without notice and without liability for any damages resulting from such action.

If you believe that your work has been removed or access to it has been restricted by mistake or through illegal actions, please contact us and we will take necessary actions to resolve the issue as soon as possible.”